Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/06/2021

Chênh lệch diện tích đất thực tế và diện tích đất ghi trên sổ đỏ

Mtđt, 10:06 14/08/2018

Nhà tôi có một mảnh đất rộng 105,5m2, tuy nhiên trên sổ đỏ chỉ ghi nhận có 95m2. Và ranh giới mảnh đất của gia đình tôi đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có GCNQSĐ.

Hỏi:
Nhà tôi có một mảnh đất rộng 105,5m2, tuy nhiên trên sổ đỏ chỉ ghi nhận có 95m2. Và ranh giới mảnh đất của gia đình tôi đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có GCNQSĐ của gia đình tôi. Cho tôi hỏi cần phải làm gì để Văn phòng đăng ký đất đai ghi đúng diện tích 105,5m2 cho tôi?

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chuyên mục hỏi đáp Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013 thì trong trường hợp này bạn phải thực hiện việc đăng ký biến động đất đai khi đã được cấp giấy chứng nhận mà có thay đổi về diện tích thửa đất, cụ thể có sự chênh lệch giữa giấy chứng nhận ghi nhận diện tích mảnh đất là 95m2 mà thực tế diện tích rộng 105,5m2.

Hoặc trong trường hợp gia đình bạn trên thực tế đã đo đạc và yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận với diện tích 105,5m2, tuy nhiên trên giấy chứng nhận chỉ thể hiện 95m2 thì bạn có thể thực hiện việc đính chính giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp 1: Việc đăng ký biến động được Khoản 5 Điều 98 của Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau:

“Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có”.

Như vậy, trong trường hợp của bạn thì sự chênh lệnh diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và nếu cũng không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế; Và bạn không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn.

Về hồ sơ khi thực hiện thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận được quy định tại Khoản 13 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT để nộp cho Văn phòng Đăng ký đất đai gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp 2: Việc đính chính giấy chứng nhận được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận”.
Do đó, nếu trong trường hợp gia đình bạn trên thực tế đã đo đạc và yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận với diện tích 105,5m2, tuy nhiên trên giấy chứng nhận chỉ thể hiện 95m2 thì bạn có thể thực hiện việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về hồ sơ khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đã cấp được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT gồm: Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. Hồ sơ trên nộp cho Văn phòng Đăng ký đất đai để họ có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót. Đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Nếu cần có sự hỗ trợ, tư vấn thêm bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ phía dưới đây.

Luật gia Lê Minh

Địa chỉ: Số 184, đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0961.272.396

Email:Leminh280496@gmail.com; Leminh96hlu@gmail.com

Bạn đang đọc bài viết Chênh lệch diện tích đất thực tế và diện tích đất ghi trên sổ đỏ tại chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp