Hà Nội, Chủ nhật Ngày 31/05/2020

Đấu giá quyền sử dụng đất

Mtđt, 16:25 02/01/2019

Các trường hợp Đấu giá quyền sử dụng đất và việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được có cần phải đáp ứng điều kiện gì hay không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chuyên mục hỏi đáp Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật thì Đấu giá là hình thức bán tài sản mà có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục nhất định. Do đó, việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Mặt khác, việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện trên nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực và bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.

Căn cứ vào quy định tại Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013 thì các trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là:

Thứ nhất, Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

Thứ hai, Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;

Thứ ba, Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

Thứ tư, Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

Thứ năm, Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

Thứ sáu, Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;

Thứ bảy, Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;

Thứ tám, Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Lưu ý: Trong trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các trường hợp nêu trên mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc thực hiện, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

+/ Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+/ Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;

+/ Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Còn đối với cá nhân, tổ chức thì khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 119 của Luật Đất đai năm 2013 là phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai; Hoặc phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Nếu cần có sự hỗ trợ, tư vấn thêm bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ phía dưới đây.

Luật gia: Lê Minh
Địa chỉ: Số 184, đường 19/5, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0961.272.396
Email: Haiminhlawfirm@gmail.com

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Đấu giá quyền sử dụng đất tại chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp