Hà Nội, Thứ Tư Ngày 08/07/2020

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất và việc khiếu nại quyết định

MTĐT, 11:45 31/10/2019

Xin được giải đáp về các quy định, thời hạn về cưỡng chế thu hồi đất.

Câu hỏi: Gia đình tôi có 1 căn nhà, đất đang bị thu hồi để mở rộng đường quốc lộ chạy ngay qua nhà. Tuy nhiên, việc bồi thường chỉ dừng lại ở bồi thường về nhà, tài sản trên đất, còn về đất thì không được bồi thường, tôi đã nhiều lần kiến nghị, khiếu nại tới Chủ tịch huyện nhưng vẫn không được giải quyết, nay thì huyện có quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Xin được giải đáp về các quy định, thời hạn về cưỡng chế thu hồi đất. Cám ơn báo!

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chuyên mục hỏi đáp Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Về căn cứ, điều kiện cưỡng chế thu hồi đất: Theo thông tin bạn cung cấp và đối chiếu với quy định của Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện để thực hiện việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. Cụ thể như sau:

Điều 71. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

  1. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
  2. a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
  3. b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
  4. c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
  5. d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.”

Khi có đủ các điều kiện để thực hiện việc cưỡng chế nêu trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi ban hành Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

Về trình tự, thủ tục cưỡng chế: Căn cứ vào khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 thì trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất như sau:

Bước 1: Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

Bước 2: Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

Bước 3: Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

Về khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi đất: Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì bạn vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật khác có liên quan thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nếu cần có sự hỗ trợ, tư vấn thêm bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ phía dưới đây.

Luật gia: Lê Minh
Địa chỉ: Tòa nhà New Skyline Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Hotline: 0961.272.396
Email: Haiminhlawfirm@gmail.com

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất và việc khiếu nại quyết định tại chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp