Hà Nội, Chủ nhật Ngày 25/07/2021

Việt Nam có bao nhiêu loại giấy phép tài nguyên nước?

Mtđt, 15:06 23/05/2018

Theo pháp luật, có bao nhiêu loại giấy phép tài nguyên nước? Nội dung thể hiện trên giấy phép tài nguyên nước như thế nào? Căn cứ cấp phép là gì?

Theo Điều 15, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, giấy phép tài nguyên nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Giấy phép tài nguyên nước có các nội dung chính sau:

 1. a) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;
 2. b) Tên, vị trí công trình thăm dò, khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước;
 3. c) Nguồn nước thăm dò, khai thác, nguồn nước tiếp nhận nước thải;
 4. d) Quy mô, công suất, lưu lượng, thông số chủ yếu của công trình thăm dò, khai thác nước, xả nước thải; mục đích sử dụng đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước;

Ảnh minh họa: Internet.

đ) Chế độ, phương thức khai thác, sử dụng nước, xả nước thải;

 1. e) Thời hạn của giấy phép;
 2. g) Các yêu cầu, điều kiện cụ thể đối với từng trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước do cơ quan cấp phép quy định nhằm mục đích bảo vệ nguồn nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác liên quan;
 3. h) Quyền, nghĩa vụ của chủ giấy phép.

Theo Điều 19, căn cứ cấp phép như sau:

“1. Việc cấp phép tài nguyên nước phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:

 1. a) Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, ngành, vùng và địa phương;
 2. b) Quy hoạch tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch tài nguyên nước thì phải căn cứ vào khả năng nguồn nước và phải bảo đảm không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước;
 3. c) Hiện trạng khai thác, sử dụng nước trong vùng;
 4. d) Báo cáo thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

đ) Nhu cầu khai thác, sử dụng nước, xả nước thải thể hiện trong đơn đề nghị cấp phép.

 1. Trường hợp cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều này còn phải căn cứ vào các quy định sau đây:
 2. a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải, chất lượng của nguồn nước tiếp nhận nước thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 3. b) Chức năng của nguồn nước;
 4. c) Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;
 5. d) Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước.
 6. Trường hợp cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, ngoài các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều này còn phải căn cứ vào các quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 52 của Luật tài nguyên nước”.

Theo báo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam có bao nhiêu loại giấy phép tài nguyên nước? tại chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp