Thứ ba, 05/12/2023 13:06 (GMT+7)
Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý trước ngày 04/11/2023 cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 08).