Thứ hai, 02/10/2023 11:14 (GMT+7)

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế đến năm 2035

Hoài Thu -  Thứ hai, 14/03/2022 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000).

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch bao gồm:

Vị trí 01, điều chỉnh khoảng 3.000 m2 từ quy hoạch đất ở hiện trạng và đất lúa sang đất giáo dục tại tổ dân phố Cả Trọng và tổ dân phố Hồi.

Vị trí 02, điều chỉnh 2.500 m2 từ quy hoạch đất y tế sang đất ở (Vị trí điều chỉnh là trạm y tế thị trấn Cầu Gồ cũ) tổ dân phố Hoàng Hoa Thám.

tm-img-alt
Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Vị trí 03, điều chỉnh 1.500 m2 từ quy hoạch đất ở hiện trạng sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại tổ dân phố Chẽ, thị trấn Phồn Xương.

Vị trí 04, điều chỉnh từ quy hoạch 2.000 m2 đất vườn và 3.000 m2 đất rừng sản xuất sang đất sản xuất kinh doanh tại tổ dân phố Mạc 1, thị trấn Phồn Xương.

Vị trí 05, điều chỉnh từ quy hoạch 2500 m2 đất lúa sang đất giáo dục, tại tổ dân phố Phan và tổ dân phố Hoàng Hoa Thám; 520 m2 đất cơ quan sang đất giáo dục tại tổ dân phố Hoàng Hoa Thám.

Vị trí 06, điều chỉnh 1,98 ha từ quy hoạch đất công cộng (vị trí CC-7) sang đất ở đô thị tại tổ dân phố Bà Ba, thị trấn Phồn Xương.

Vị trí 07, điều chỉnh 1,1 ha từ quy hoạch đất cây xanh (vị trí CX- 3) sang đất công cộng và điều chỉnh 1,1 ha từ quy hoạch đất công cộng ( vị trí CC-4) sang đất cây xanh tại tổ dân phố Đề Nắm.

Vị trí 08, điều chỉnh 3.056,5 m2 từ quy hoạch đất giáo dục (vị trí TH- 2) sang đất y tế tại tổ dân phố Cả Trọng.

Vị trí 09, điều chỉnh 2,5 ha từ quy hoạch đất ở mới sang đất ở hiện trạng tại xã Đồng Lạc.

Vị trí 10, điều chỉnh 2,57 ha từ quy hoạch đất thương mại dịch vụ (một phần lô TMDV-3) và 0,7 ha từ quy hoạch đất thương mại dịch vụ (lô TMDV-4) sang đất ở tại xã Đồng Lạc.

Vị trí 11, điều chỉnh 4.000 m2 từ quy hoạch đất công cộng sang 2.000 m2 đất Y tế và 2.000 m2 đất Cơ quan tại xã Đồng Lạc.

Vị trí 12, điều chỉnh 52.000 m2 từ quy hoạch đất ở, đất vườn, đất rừng sản xuất, đất trồng lúa sang đất giáo dục tại tổ dân phố Chùa, tổ dân phố Chẽ và tổ dân phố Phan, thị trấn Phồn Xương.

Bạn đang đọc bài viết Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế đến năm 2035. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đơn... côi
Trập trùng cái cảnh thâm sơn//Mà sao?//Ngồi lặng cô đơn như vầy...
Vấn vương
Hội tan về nhớ cô mình//Gần. Lại xa để duyên tình vấn vương...