Thứ năm, 01/12/2022 16:21 (GMT+7)

Phê duyệt một đề án hơn 4.100 tỉ về văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Hạnh Vân -  Thứ sáu, 23/09/2022 15:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký phê duyệt một đề án hơn 4.100 tỉ về văn hóa trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt tổng vốn đầu tư đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030” là 4.103 tỉ đồng. Trong đó vốn ngân sách là 355 tỉ đồng, vốn xã hội hóa cần huy động là 3.748 tỉ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh phân kỳ đầu tư các dự án ưu tiên làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2022-2025, tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.163 tỉ đồng. Trong đó vốn ngân sách là 206 tỉ đồng. Vốn xã hội hóa cần huy động là 957 tỉ đồng. Giai đoạn thứ 2 từ 2026-2030, tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.940 tỉ đồng. Trong đó vốn ngân sách là 148 tỉ đồng. Vốn xã hội hóa cần huy động là 2.792 tỉ đồng.

Đề án này có 4 dự án ưu tiên. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu tại các điểm du lịch đã được công nhận trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (dự kiến 235,4 tỉ đồng).

Dự án phát triển du lịch trên sông Đuống và sông Cầu (dự kiến 3.600 tỉ đồng).

Dự án phát triển du lịch cộng đồng làng Quan Họ Viêm Xá, Khu Diềm, thành phố Bắc Ninh (dự kiến 165 tỉ đồng).

tm-img-alt
Dân ca Quan họ là một trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam, được hình thành và phát triển ở vùng văn hóa Kinh Bắc xưa. Năm 2009, Dân ca quan họ đã chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại 

Dự án chương trình trọng điểm quảng bá văn hóa - du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025 (dự kiến 41,7 tỉ dồng).

Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu, đến năm 2025, tỉnh sẽ đón và phục vụ từ 2 - 2,5 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 2.000 tỉ đồng. Có trên 20 ngàn lao động trong ngành du lịch, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Lựa chọn ưu tiên phát triển từ 3-5 sản phẩm du lịch từ giá trị di sản văn hóa nổi trội để phát triển thương hiệu du lịch của tỉnh. Phát triển cơ sở hạ tầng như nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng điểm du lịch và các tuyến giao thông kết nối các di sản văn hóa tiêu biểu. Hoàn thành số hóa các di sản văn hóa tiêu biểu.

Đến năm 2030, tỉnh sẽ đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 4.500 tỉ đồng. Có trên 25 ngàn lao động trong ngành du lịch, trong đó tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 85%. Phát triển thêm từ 3-5 sản phẩm du lịch để đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa. Phát triển đồng bộ các dịch vụ, sản phẩm du lịch văn hóa, các tiện ích du lịch, ứng dụng công nghệ số, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàn thiện hệ thống tuyến, điểm du lịch; ít nhất có 2 khu du lịch cấp tỉnh; đầu tư phát triển từ 1-2 mô hình du lịch cộng đồng từ các làng Quan họ, làng nghề truyền thống, nông nghiệp, nông thôn...

Bạn đang đọc bài viết Phê duyệt một đề án hơn 4.100 tỉ về văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới