Thứ sáu, 02/12/2022 23:33 (GMT+7)

Phú Kim (Thạch Thất): Không ngừng phát triển

Thu Thủy - Quỳnh Hoa -  Thứ ba, 25/06/2019 12:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phú kim (Thạch Thất, HN) dù trước đây gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, hiện nay xã đã vươn lên phát triển vượt bậc, trở thành một trong những xã tiêu biểu về mọi mặt.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Kim luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, chủ động vượt qua mọi thử thách, bước vào thời kỳ đổi mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Mỗi cấp ủy Đảng và cán bộ, Đảng viên luôn luôn tự rèn luyện mình để có quyết tâm cách mạng cao, có tư duy chính trị đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, không thụ động chờ đợi.

Năm 2019 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Thạch Thất, sự tập trung lãnh đạo trực tiếp của của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND, UBND xã đã chỉ đạo sát sao, phối hợp thực hiện của các ngành, đoàn thể và sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu nhân dân trong xã nên trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã Phú Kim đã thực hiện tốt Nghị quyết HĐND và kế hoạch thực hiện chương trình năm 2019 đã đề ra.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt: 239,63 tỷ/ 490,37 tỷ = 48,87 % KH, tăng 7,19%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp , xây dựng ước đạt: 59,75/118,17 tỷ = 53,97% KH, tăng 5,11%;  Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thủy sản: Ước đạt: 57,1/140,74 tỷ = 40,6% KH, tăng 1,36 % so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước đạt: 122,78 /199,95 tỷ = 59,24% KH, tăng 2,17 % so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, công nghiệp - xây dựng có bước phát triển khá nhanh; đã quy hoạch, xây dựng được một số cụm công nghiệp và thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất hiệu quả.

Toàn Đảng, toàn dân tập trung đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng để từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp; chú trọng công nghiệp, dịch vụ; nâng cấp kết cấu hạ tầng nhất là giao thông.

Thực hiện quyết định số 4212/QĐ- UBND ngày 20/8/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn2018-2020, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Thạch Thất, Đảng ủy xã Phú Kim về việc tiếp tục thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018- 2020, UBND xã đã Phú Kim đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, có nhiều hình thức tuyên truyền nội dung phong phú và thường xuyên, các hội đoàn thể phối hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng xã hội hóa giao thông nông thôn. Phối hợp trung tâm phát triển quỹ đất, quản lý dự án, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thi công các dự án trên địa bàn do huyện, xã làm chủ đầu tư.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển đột phá, nhiều dự án, công trình được thu hút đầu tư xây dựng. Hệ thống giao thông đã và đang được cải tạo và nâng cấp; Hệ thống chính trị vững mạnh; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Hiện nay, xã Phú Kim đã vươn lên phát triển vượt bậc, trở thành một trong những xã tiêu biểu về mọi mặt của huyện Thạch Thất.

Nhờ vậy, từ một xã có điều kiện khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém; công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm, đến nay, kinh tế của Phú Kim duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với những năm trước; thu ngân sách đứng trong tốp đầu của huyện. Nền nông nghiệp phát triển, tăng cả về quy mô, năng suất và hiệu quả, theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội

Từ đời này sang đời khác, người dân Xã Phú Kim luôn làm tốt và phát huy các giá trị văn hóa mà cha ông đã để lại. Đảng bộ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Công tác chính sách - xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, các chế độ ưu đãi trong giáo dục, y tế, chăm lo đời sống của đối tượng người có công, bảo trợ xã hội đúng đủ kịp thời. Đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em; người có công, BHXH, BTXH, hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,08 %.

Đảng bộ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Công tác y tế thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia như tiêm chủng mở rộng, tiêm đầy đủ 8 loại vác xin cho các cháu trong độ tuổi. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện thường xuyên, chất lượng từng bước được nâng lên. Các chương trình y tế được thực hiện thường xuyên và kịp thời, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong địa phương.

Các bậc học luôn được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, chất lượng giáo dục luôn được giữ vững có tính chiều sâu, cơ sở vật chất nhà trường luôn được quan tâm, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các trường học, phương pháp dạy học luôn được đổi mới.

Như vậy, với tốc độ phát triển về mọi mặt cho thấy tương lai sáng lạn đang rộng mở với mảnh đất xã Phú Kim, huyện Thạch Thất,TP Hà Nội.

Bạn đang đọc bài viết Phú Kim (Thạch Thất): Không ngừng phát triển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới