Thứ tư, 25/05/2022 22:42 (GMT+7)

Quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phòng, chống Covid-19

Văn Thức -  Thứ ba, 12/05/2020 09:16 (GMT+7)

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Công văn số 1042/UBND-KT2 về việc tăng cường thực hiện quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chất thải y tế nguy hại được ném vào xe rác sinh hoạt và “tuồn” ra ngoài môi trường tại TTYT huyện Ân Thi, Hưng Yên

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh: thực hiện nghiêm công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặt biệt là chất thải y tế lây nhiễm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và theo hướng dẫn quản lý chất thải y tế tại Công văn số 495/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 244/STNMT-CCBVMT ngày 25/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý chất thải phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; thực hiện khử khuẩn nước thải tại các cơ sở y tế đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung của quân đội, cách ly tại cộng đồng theo Hướng dẫn số 0l/HD-STNMT ngày 28/02/2020; Hướng dẫn số 02/HD-STNMT ngày 16/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; rà soát, xử lý ngay các điểm tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân theo yêu cầu tại Công văn số 140/STNMT-CCBVMT ngày 04/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường vệ sinh môi trường nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do n.CoV và các dịch bệnh nguy hiểm khác; Công văn số 244/STNMT-CCBVMT ngày 25/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý chất thải phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định về quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải y tế, nhất là chất thải y tế lây nhiễm.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyên, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và chất thải tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại cộng đồng, cơ sở điều trị người nhiễm Covid-19 đảm bảo việc quản lý, xử lý an toàn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, góp phần phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và đồng thời hướng đến mục tiêu lâu dài trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường thời kỳ hậu dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

Bạn đang đọc bài viết Quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phòng, chống Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới