Thứ sáu, 30/09/2022 12:54 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung

Minh Trí -  Thứ hai, 19/10/2020 11:28 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 20-22/10 với sự tham gia của 348 đại biểu, đại diện cho 54.080 Đảng viên.

Mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này là phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung, tạo tiền đề đến năm 2030 có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Nhìn tổng quan trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, nhiệm kỳ 2015-2020 là một nhiệm kỳ có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu chưa tốt đã bị thi hành kỷ luật. Trong triển khai thực hiện một số dự án đầu tư, quản lý ngân sách, điều động, bổ nhiệm cán bộ, cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, có việc để xảy ra sai phạm, khuyết điểm, làm giảm niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Quảng Ngãi đầu tư mạnh công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi

Tuy vậy, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng bình quân 4,46%/năm. Quy mô kinh tế tăng lên đáng kể. Năm 2020, GRDP của tỉnh ước đạt 80.846 tỷ đồng, tăng gấp 1,33 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.732 USD, gấp 1,19 lần so với năm 2015.

Nhiều huyện ở Quảng Ngãi đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới

Tỉnh tập trung các nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nên đã thu hút được một số dự án lớn trên lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp. Nhiệm vụ phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở miền núi, phát triển kinh tế biển cũng đạt được nhiều kết quả; bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,6% xuống còn 6,07%, bình quân hàng năm giảm 1,82%. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người được chú trọng. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên. Sự nghiệp y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các chính sách xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác nội chính, đối ngoại được tăng cường. Cải cách hành chính đạt một số kết quả. Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể được đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát đạt một số kết quả…

Nhờ cải tiến công cụ tiên tiến, Nhà máy nước khoáng Thạch Bích đã đạt hiệu quả kinh tế gấp 1,5 lần so với trước

“Những kết quả trên không chỉ là sự kết tinh trí tuệ, nỗ lực bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong nhiệm kỳ qua mà còn là sự kế thừa, phát huy những thành tựu và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm được đúc kết trong nhiều nhiệm kỳ Đại hội. Đây là thành quả của sự đoàn kết thống nhất trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm hạt nhân đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; là thành quả của sự phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, của sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi”, Bí thư Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định.

Cần “giải mã” 3 khâu đột phá

Trong nhiệm kỳ XX, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh làm cơ sở quan trọng để khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng, niềm tin của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, để đạt mục tiêu đề ra, cùng việc thực hiện toàn diện, đồng bộ các phương hướng, nhiệm vụ, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 04 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi cần “giải mã” hiệu quả các khâu đột phá như: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển…

Phát triển đô thị mới ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy; khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững. Phát triển kinh tế cả chiều rộng và chiều sâu; lấy tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu, bền vững làm hướng chủ đạo. Chủ động tiếp cận, tham gia, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển đa dạng các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm và lực lượng phát triển chủ yếu. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lấy giá trị văn hóa, con người làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh. Con người ứng xử tôn trọng với nhau và với môi trường tự nhiên. Nhà nước làm tốt vai trò kiến tạo để mọi người được trao cơ hội phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau, phát huy tối đa nguồn lực, sức sáng tạo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển bền vững...

Tàu cập cảng nước sâu Dung Quất bốc dỡ hàng hóa

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung; tạo tiền đề đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị buộc thôi việc
Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định buộc thôi việc với cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Hai ông này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Tin mới