Thứ hai, 29/05/2023 03:15 (GMT+7)

Quy định về dụng cụ chữa cháy thô sơ trang bị tại kho hàng hóa vật liệu dễ cháy?

Luật sư Trương Xuân Hải -  Thứ sáu, 24/03/2023 07:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các kho hàng hóa có vật liệu dễ cháy thì cần trang bị số lượng dụng cụ chữa cháy thô sơ như thế nào cho phù hợp? Việc bố trí các dụng cụ trong kho hàng phải làm thế nào?

Dụng cụ chữa cháy thô sơ là gì ? Dụng cụ chữa cháy thô sơ bao gồm những loại dụng cụ nào?

Theo Mục 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng quy định về dụng cụ chữa cháy thô sơ như sau:

Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Phương tiện phòng cháy chữa cháy

Gồm các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ, phương tiện thô sơ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.

3.2 Hệ thống họng nước chữa cháy cho nhà và công trình

Hệ thống cấp nước đến các họng nước chữa cháy được lắp đặt sẵn cho nhà và công trình đảm bảo lưu lượng và cột áp dùng trong chữa cháy.

3.3 Họng nước chữa cháy

Tổng hợp các thiết bị chuyên dùng gồm van khóa, vòi, lăng phun được lắp đặt sẵn để triển khai đưa nước đến đám cháy.

3.4 Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà

Hệ thống các thiết bị chuyên dùng được lắp đặt sẵn ngoài nhà để cấp nước phục vụ cho công tác chữa cháy.

3.5 Bình chữa cháy tự động

Bình chữa cháy hoạt động theo nguyên lý tự động được treo hoặc đặt trong khu vực cần bảo vệ.

3.6 Bình chữa cháy có bánh xe (xe đẩy chữa cháy - theo TCVN 7027:2002)

Bình chữa cháy có khối lượng lớn hơn 25 kg nhưng không quá 450 kg được thiết kế đặt trên các bánh xe để một người có thể di chuyển và thao tác vận hành chữa cháy.

3.7 Khoảng cách di chuyển bình chữa cháy

Khoảng cách di chuyển thực tế lớn nhất từ vị trí để bình chữa cháy đến vị trí cần bảo vệ.

3.8 Dụng cụ chữa cháy thô sơ

Các dụng cụ, vật liệu thông thường được sử dụng chuyên dùng trong công tác chữa cháy

Bên cạnh đó, tại tiểu mục 4.2 Mục 4 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng quy định về các loại dụng cụ chữa cháy thô sơ như sau:

Qui định chung

...

4.2 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho nhà và công trình được quy định trong Tiêu chuẩn này gồm:

- Bình chữa cháy: bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy có bánh xe, bình chữa cháy tự động;

- Hệ thống báo cháy tự động;

- Hệ thống chữa cháy: các hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động bằng nước, hơi nước, bột, bọt, khí, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà;

- Phương tiện chữa cháy cơ giới: xe chữa cháy, tàu chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động;

- Phương tiện cứu người trong đám cháy: dây cứu người, thang dây, ống cứu người;

- Phương tiện bảo hộ chống khói: khẩu trang lọc độc, mặt trùm lọc độc;

- Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn: biển chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn;

- Dụng cụ phá dỡ thông thường: kìm cộng lực, cưa tay, búa, xà beng;

- Dụng cụ chữa cháy thô sơ: phuy, bể chứa nước, chứa cát, xô, thùng, gầu vẩy, xẻng, câu liêm, bùi nhùi, chăn sợi, thang (tre, gỗ hoặc kim loại), bơm tay ...

- Chất chữa cháy: nước, bọt, bột, khí

...

Theo đó, dụng cụ chữa cháy thô sơ là các dụng cụ, vật liệu thông thường được sử dụng chuyên dùng trong công tác chữa cháy, bao gồm các loại dụng cụ như: phuy, bể chứa nước, chứa cát, xô, thùng, gầu vẩy, xẻng, câu liêm, bùi nhùi, chăn sợi, thang (tre, gỗ hoặc kim loại), bơm tay...

tm-img-alt
Số lượng dụng cụ chữa cháy thô sơ trang bị tại kho hàng hóa vật liệu dễ cháy được quy định như thế nào? (Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet)

Số lượng dụng cụ chữa cháy thô sơ trang bị tại kho hàng hóa vật liệu dễ cháy được quy định như thế nào?

Theo Mục 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng quy định về số lượng dụng cụ chữa cháy thô sơ cần trang bị như sau

Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng dụng cụ chữa cháy thô sơ

11.1 Trang bị, bố trí dụng cụ chữa cháy thô sơ

11.1.1 Dụng cụ chữa cháy thô sơ được trang bị cho các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng, chợ, kho hàng hoá, cơ sở sản xuất và nhà ở gia đình.

11.1.2 Trang bị dụng cụ chữa cháy thô sơ cho kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, cửa hàng xăng dầu, các công trình xăng dầu được quy định tại TCVN 5307, TCVN 4530, TCVN 5684.

11.1.3 Trang bị dụng cụ chữa cháy thô sơ cho nhà kho, cửa hàng, nhà sản xuất được quy định tại Bảng 7.

Bảng 7

tm-img-alt

....

Như vậy, số lượng dụng cụ chữa cháy thô sơ trang bị tại kho hàng hóa vật liệu dễ cháy được quy định như sau:

(1) Thùng cát,m3 : 1/350m2 sàn;

(2) Xẻng, chiếc: 2/350m2 sàn;

(3) Chăn sợi 1x2(m), chiếc: 1/350m2 sàn;

(4) Phuy, bể nước 200lít, chiếc: 1/350m2 sàn;

(5) Xô múc nước, chiếc: 2/350m2 sàn.

Dụng cụ chữa cháy thô sơ cần được bố trí như thế nào tại kho hàng hóa có vật liệu dễ cháy?

Theo Mục 11 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng quy định về việc bố trí dụng cụ chữa cháy thô sơ như sau:

Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng dụng cụ chữa cháy thô sơ

...

11.1.4 Đối với các cơ sở khác, việc trang bị dụng cụ chữa cháy thô sơ sẽ tùy thuộc vào điều kiện và yêu cầu của từng cơ sở.

11.1.5Phương tiện chữa cháy thô sơ được bố trí ở từng khu vực phù hợp với yêu cầu sử dụng để chữa cháy. Mỗi dụng cụ đựng nước chữa cháy kèm theo ít nhất 2 xô (hoặc thùng) múc nước. Mỗi dụng cụ đựng cát kèm theo ít nhất 2 xẻng xúc.

Các phương tiện chứa nước, đựng cát chữa cháy được che đậy, không để vật bẩn rơi vào.

11.1.6 Để dễ nhận biết trong việc sử dụng, các phương tiện chữa cháy thô sơ: câu liêm, bùi nhùi, thang tre, xẻng, xô hoặc thùng múc nước, phuy đựng nước, thùng đựng cát, bơm tay cần được sơn đỏ.

11.2 Kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thô sơ

11.2.1 Phương tiện chữa cháy thô sơ được định kỳ tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng ít nhất 6 tháng một lần.

11.2.2 Dụng cụ dùng để chứa nước và đựng cát chữa cháy đảm bảo luôn luôn đầy nước và cát hoặc không ít hơn 4/5 thể tích chứa. Cát được bảo quản luôn khô, không lẫn vật bẩn. Nếu thấy lượng nước, cát không đúng quy định phải bổ sung thêm. Thay cát mới, nước mới nếu thấy không đảm bảo để chữa cháy.

Theo đó, dụng cụ chữa cháy thô sơ được bố trí ở từng khu vực phù hợp với yêu cầu sử dụng để chữa cháy.

Mỗi dụng cụ đựng nước chữa cháy kèm theo ít nhất 2 xô (hoặc thùng) múc nước. Mỗi dụng cụ đựng cát kèm theo ít nhất 2 xẻng xúc.

Các phương tiện chứa nước, đựng cát chữa cháy được che đậy, không để vật bẩn rơi vào.

Bạn đang đọc bài viết Quy định về dụng cụ chữa cháy thô sơ trang bị tại kho hàng hóa vật liệu dễ cháy?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quy định đối với đất giao không đúng thẩm quyền?
Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho UBND các cấp. Trong đó, UBND cấp xã chỉ có quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Tin mới

“Thời” của những “cái bắt tay” - Khi condotel và shophouse hỗ trợ tối đa lợi thế cho nhau
Tưởng chừng là “cuộc chiến” âm ỉ cháy trong nội tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng giữa condotel và shophouse, tuy nhiên sự xuất hiện của những đại đô thị, quần thể nghỉ dưỡng “tất cả trong một” đã xoay chuyển thế cục, đưa 2 dòng sản phẩm này gắn kết,