Thứ bảy, 23/10/2021 15:19 (GMT+7)

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là nguồn lực phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Hoàng Mai -  Thứ bảy, 18/09/2021 12:06 (GMT+7)

Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) đã họp phiên đầu tiên ngày 17/9 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng.

Tại phiên họp, Hội đồng đã nghe, thảo luận về báo cáo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025); báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Hội đồng.

Theo báo cáo, Quy hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng, phải đi trước một bước, làm cơ sở cho quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương có liên quan đến sử dụng đất, tạo tính liên kết liên vùng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tôn trọng tự nhiên.

Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất nhằm đề ra định hướng đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Quy hoạch được triển khai theo phương pháp tiếp cận hai chiều (từ trên xuống, từ dưới lên) với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, các đối tượng của quy hoạch sử dụng đất được đặt trong mối quan hệ tổng thể đa ngành, đa lĩnh vực cả nhiều yếu tố tác động đến sử dụng đất.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành -  nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). 

Yêu cầu đặt ra là Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai vừa phải có tính thực tiễn cao để phục vụ phát triển, vừa phải có tính khoa học, thận trọng để bảo đảm có được không gian, tầm nhìn phát triển, nhất là bám sát mục tiêu, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước.

tm-img-alt
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Internet

Đánh giá công tác lập quy hoạch, Phó Thủ tướng cho rằng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực, hoàn thiện khối lượng công việc lớn trong một thời gian ngắn. Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo xây dựng Quy hoạch, kế hoạch một cách bài bản, khoa học, công phu để hoàn thiện dự thảo trình ra Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng cũng đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình xây dựng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tổng kết việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020, đánh giá mặt được, chưa được, phân tích nguyên nhân chủ yếu, đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng; đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm trong lập quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

Theo đánh giá của Hội đồng, về cơ bản dự thảo Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất đã đáp ứng 2 mục tiêu lớn là đã xác định được định hướng phân bổ không gian và chỉ tiêu sử dụng các nhóm đất lớn (nông nghiệp, đất rừng, đất phi nông nghiệp, …) từ đó tạo ra được quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; đồng thời bám sát chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về các định hướng chiến lược lớn trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, quy hoạch, kế hoạch đã chú trọng việc bảo đảm quỹ đất cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, cho an ninh, quốc phòng; đồng thời vẫn bảo đảm thực hiện các định hướng lớn, các chỉ tiêu mà Đảng, Quốc hội đưa ra.

Hội đồng thẩm định được thành lập theo Quyết định 1443/QĐ-TTg ngày 29/8 của Thủ tướng, gồm 25 ủy viên, bao gồm 15 bộ, ngành; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, một số Hội nghề nghiệp và các chuyên gia, nhà khoa học.

Bạn đang đọc bài viết Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là nguồn lực phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Chạy” quy hoạch
Hậu quả tiêu cực của việc điều chỉnh quy hoạch vô cùng lớn, tuy nhiên tính đến nay vẫn chưa có ai phải chịu trách nhiệm?

Tin mới