Thứ hai, 29/05/2023 03:16 (GMT+7)

Quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia sẽ có nội dung như thế nào?

Luật sư Trương Xuân Hải -  Chủ nhật, 19/03/2023 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia sẽ có nội dung như thế nào? Xác định khu vực cấm quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia được thực hiện ra sao?

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia sẽ có nội dung như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Nghị định 37/2019/NĐ-CP như sau:

Nội dung quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia

Quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quy định tại các điểm a và c khoản 4 Điều 25 Luật Quy hoạch.

2. Đánh giá tác động của việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái.

3. Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên quốc gia trong thời kỳ quy hoạch:

...

4. Quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu:

...

5. Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên:

...

6. Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu khi thực hiện quy hoạch:

...

7. Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch:

...

8. Xây dựng báo cáo quy hoạch gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia. Danh mục và tỷ lệ bản đồ quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia quy định tại mục V Phụ lục I của Nghị định này.

9. Nội dung chi tiết từng quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia quy định tại Phụ lục III của Nghị định này.

Theo đó, quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia bao gồm các nội dung chủ yếu như trên.

Xác định khu vực cấm quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia được thực hiện ra sao?

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định 37/2019/NĐ-CP như sau:

Nội dung quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia

...

5. Xác định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích khai thác, sử dụng tài nguyên:

a) Khoanh vùng các khu vực cấm khai thác tài nguyên trong thời kỳ quy hoạch;

b) Xác định các khu vực hạn chế khai thác tài nguyên; đề xuất các điều kiện cho phép khai thác và giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên;

c) Khoanh vùng các khu vực khai thác, sử dụng tài nguyên; xác định quy mô, công suất khai thác, chế biến; yêu cầu về công nghệ khai thác, chế biến tài nguyên; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động xấu của việc khai thác, sử dụng tài nguyên đến môi trường.

...

Như vậy, có thể thấy rằng việc xác định khu vực cấm quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia sẽ được khoanh vùng các khu vực cấm khai thác tài nguyên trong thời kỳ quy hoạch.

Để thực hiện quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia thì cần có những giải pháp nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 24 Nghị định 37/2019/NĐ-CP như sau:

Nội dung quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia

...

7. Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch:

a) Giải pháp về cơ chế, chính sách;

b) Giải pháp về tài chính, đầu tư;

c) Giải pháp về khoa học và công nghệ;

d) Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng;

đ) Giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực;

e) Giải pháp về hợp tác quốc tế;

g) Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

8. Xây dựng báo cáo quy hoạch gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia. Danh mục và tỷ lệ bản đồ quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia quy định tại mục V Phụ lục I của Nghị định này.

9. Nội dung chi tiết từng quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia quy định tại Phụ lục III của Nghị định này.

Như vậy, để thực hiện quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia sẽ cần có những giải pháp sau đây:

+ Giải pháp về cơ chế, chính sách;

+ Giải pháp về tài chính, đầu tư;

+ Giải pháp về khoa học và công nghệ;

+ Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng;

+ Giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực;

+ Giải pháp về hợp tác quốc tế;

+ Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

Bạn đang đọc bài viết Quy hoạch ngành sử dụng tài nguyên quốc gia sẽ có nội dung như thế nào?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quy định đối với đất giao không đúng thẩm quyền?
Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho UBND các cấp. Trong đó, UBND cấp xã chỉ có quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Tin mới

“Thời” của những “cái bắt tay” - Khi condotel và shophouse hỗ trợ tối đa lợi thế cho nhau
Tưởng chừng là “cuộc chiến” âm ỉ cháy trong nội tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng giữa condotel và shophouse, tuy nhiên sự xuất hiện của những đại đô thị, quần thể nghỉ dưỡng “tất cả trong một” đã xoay chuyển thế cục, đưa 2 dòng sản phẩm này gắn kết,