Thứ năm, 29/09/2022 14:36 (GMT+7)

Sở TNMT Gia Lai vòng vo trong việc giải quyết đơn của Cty Sơn Hải?

NGUYỄN TÂM -  Thứ sáu, 28/05/2021 08:29 (GMT+7)

Trong lúc Công ty Sơn Hải có nhiều đơn gửi các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền và Thanh tra Chính phủ, nhưng Sở TNMT chưa giải quyết đúng nội dung kiến nghị của Công ty.

Thì Chi cục thuế TP Pleiku lại ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu phong tỏa tài khoản khiến Công ty bị thiệt hại lớn về tài chính.

Gần 70.000m2 đất của Công ty Sơn Hải đã được cấp Giấy chứng nhận 

Ngày 17/5/2021, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đăng tải bài viết “Thanh tra Chính phủ cần vào cuộc xác định nguồn gốc sử dụng đất của Công ty Sơn Hải”. Theo đó, Công ty cổ phần Sơn Hải (là công ty tư nhân) được hình thành trên cơ sở Công ty tư doanh Sơn Hải, do bà Trần Thị Hường làm Giám đốc từ trước năm 1990.

Nguồn gốc sử dụng đất của Công ty Sơn Hải được hình thành từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp trước năm 1990 và đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất; tại 2 sổ có số 3560/CNSH ngày 20/7/1991 và 3554/CNSH ngày 10/8/1991 và Giấy chứng nhận QSDĐ số N 785371 ngày 17/12/1999 với tổng diện tích đất là: 67.970 m2 (trong đó đất ở là: 5.863,1 m2; Đất vườn là: 33.868,9 m2 ; Đất trồng cây lâu năm là: 28.238 m2).

Gần 70.000m2 đất của Công ty Sơn Hải đã được cơ quan nhà nước cấp 3 giấy chứng nhận (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai - Kon Tum cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất số 3560 và 3554; UBND tỉnh Gia Lai cấp GCNQSD đất số N 785371.

 Toàn bộ hồ sơ gốc của việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, quyền sử dụng đất nói trên, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lưu giữ.

Theo hồ sơ, việc nhận chuyển nhượng gần 70.000 m2 đất nói trên của Công ty Sơn Hải được thể hiện cụ thể như sau: Nhận chuyển nhượng của Công ty CIMEXCOL Minh Hải 10.000m2; ông Nguyễn Văn Bửu 7.008m2; ông Lương Ngọc Thiệp 13.000m2 và các hộ dân khác với phần diện tích còn lại.

Tại Văn bản số 753/STNMT-QHĐĐ ngày 15/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai (do ông Phạm Duy Du - Giám đốc ký) gửi UBND tỉnh Gia Lai “V/v báo cáo kết quả làm rõ việc quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Sơn Hải tại đường Lý Nam Đế, thành phố Pleiku”, ghi rõ:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1272/UBND-CNXD ngày 31/3/2016 về việc làm rõ về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Sơn Hải tại đường Lý Nam Đế, thành phố Pleiku. Ngày 12/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Công ty cổ phần Sơn Hải để triển khai các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo. Nay báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau: Nguồn gốc sử dụng đất: Trước năm 1990, Công ty Sơn Hải đã xin phép chính quyền địa phương tự thỏa thuận đền bù và mua bán nhận chuyển nhượng với các hộ dân tại thôn 6, xã Trà Bá (cũ) một số diện tích đất, tài sản trên đất nhận chuyển nhượng là nhà ở cấp 4 và vườn cây. Sau khi thỏa thuận chuyển nhượng thành công, Công ty đã tiến hành san ủi mặt bằng, kiến thiết cơ bản và tổ chức đầu tư lắp ghép hệ thống nhà xưởng và máy móc thiết bị làm nhà máy chế biến gỗ, văn phòng làm việc, nhà ở CBCNV và các công trình phụ trợ khác phục vụ sản xuất, một phần diện tích còn lại trồng cây lâu năm.

Tại Biên bản cuộc họp ngày 3/4/2018, gồm các thành phần: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Cục thuế tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Công ty cổ phần Sơn Hải, đã thống nhất đề xuất báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, như sau: “Diện tích đất Công ty cổ phần Sơn Hải sử dụng thực hiện Dự án Khu dân cư SH-Land có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng tại thời điểm những năm 1990, được UBND tỉnh cấp GCNQSD đất sốN 785371, Sở Xây dựng cấp GCNSH nhà, đất số 3554/CNSH ngày 10/8/1991 và GCNSH nhà, đất số 3560/CNSH ngày 20/7/1991.

Hệ lụy từ việc “đột ngột” bị thay đổi nguồn gốc sử dụng đất

Ngày 27/4/2018, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai ban hành Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai số: 173/PCTTĐC gửi Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh Gia Lai, ghi rõ: “nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất”.

Đến ngày 26/6/2018, cũng chính VPĐKĐĐ tỉnh Gia Lai lại ban hành Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai số 254/PCTTĐC (thay thế Phiếu chuyển số 173/PCTT ngày 27/4/2018), lại xác định nguồn gốc sử dụng đất là: “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

Điều đáng nói ở đây, đó là cả hai phiếu chuyển trên đều do chính ông Trịnh Hữu Tùng - Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Gia Lai ký ban hành. Và mặc dù Phiếu chuyển số 254 thay phiếu Phiếu chuyển 173 nhưng không nêu rõ lý do vì sao lại thay thế?

Chỉ có điều bất thường là nguồn gốc sử dụng đất của Công ty Sơn Hải từ “Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất” (đã được Tổng Cục quản lý đất đai khẳng định tại Thông báo số 01/TB-TCQLĐĐ ngày 18/1/2019: “Diện tích đất mà Công ty Sơn Hải đang quản lý, sử dụng hiện nay có nguồn gốc từ nhận chuyển quyền sử dụng đất…” và tại Công văn số 4214/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã khẳng định: “Công ty Cổ phần Sơn Hải là tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền sử dụng đất… và đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…” bị đổi thành “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

Văn phòng đăng ký đất đai - Sở TN&MT tỉnh Gia Lai “đột ngột” thay đổi nguồn gốc sử dụng đất của Công ty Sơn Hải từ “Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất” thành “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

Căn cứ Phiếu chuyển số 254, ngày 2/7/2018, Chi cục Thuế TP Pleiku đã ban hành Thông báo số 544/TB-Tba, tính tổng số tiền sử dụng đất mà Công ty Sơn Hải phải nộp là trên 141 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Cty Sơn Hải đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp để kiến nghị việc VPĐKĐĐ ban hành Phiếu chuyển 254 đã xác định sai nguồn gốc sử dụng đất. Việc xác định sai nguồn gốc sử dụng đất, ngoài việc gây thiệt hại nặng nề về tài chính, còn gây ra những hệ lụy khác cho Cty. Cụ thể, mặc dù Cty đã nộp số tiền trên 141 tỷ đồng nói trên, còn bị Chi cục Thuế TP Pleiku ban hành quyết định cưỡng chế, yêu cầu phong tỏa tài khoản. Gần đây nhất, ngày 6/5/2021, Chi cục Thuế TP Pleiku ra Thông báo số 1178/TB-CCTPLE tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp với số tiền phạt là gần 19 tỷ đồng.

“Việc Chi cục Thuế TP Pleiku ban hành các văn bản trên không những đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản mà còn xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của Công ty chúng tôi”, đại diện Cty Sơn Hải bức xúc, cho biết.

Thuế chồng thuế!

Về việc xác định nghĩa vụ thuế của Cty Sơn Hải, Văn bản số 753/STNMT-QHĐĐ ngày 15/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, khẳng định: Từ năm 1990 đến 31/12/2015, Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về thuế, nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất. Đến 31/12/2015, số tiền thuế sử dụng đất Công ty nộp thừa hơn 34 triệu đồng.

Đại diện Cty Sơn Hải cho biết: Trong 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Cty đang sở hữu, đều ghi rõ từng loại đất (gồm: Đất ở, đất phi nông nghiệp và đất trồng cấy lâu năm) để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế. Hàng năm (từ 2016-2021), Công ty đã nộp đầy đủ tiền thuế sử dụng các loại đất mà Công ty đang sử dụng (cơ quan thuế trừ dần từ số tiền dư 34 triệu đồng của năm 2015).

Thế nhưng, không hiểu vì sao, khi xác định tiền thuế sử dụng đất của Công ty, Cơ quan thuế lại không căn cứ vào hồ sơ gốc mà chỉ căn cứ vào Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính số 254 của VPĐKĐĐ có nội dung trái pháp luật - trái với nguồn gốc đất của Công ty. Mặc dù Công ty đã gửi rất nhiều đơn và toàn bộ hồ sơ đất của Công ty đến Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế TP Pleiku; Chi cục Thuế TP Pleiku để đề nghị Cơ quan Thuế xem xét lại việc xác định tiền thuế SDĐ.

Đại diện Cty Sơn Hải phân tích: Chi cục thuế TP Pleiku ban hành Thông báo nộp thuế tiền SDĐ số 544 với số tiền trên 141 tỷ đồng mà Cty đã nộp là không đúng quy định. Bởi vì: Hàng năm, Chi cục thuế TP Pleiku vẫn thu tiền đất ở là: 5.863 m2. Như vậy, rõ ràng theo Thông báo 544 thì Công ty phải nộp tiền đất ở là 2 lần, gây hậu quả là “thuế chồng thuế” làm thiệt hại rất lớn cho Cty.

Nếu Chi cục thuế TP Pleiku thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, thì phải trừ phần diện tích đất ở (5.863m2), theo Công văn số 4214/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “V/v thực hiện một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến Công ty CP Sơn Hải”, ghi rõ: “…việc thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng áp dụng đối với trường hợp tổ chức kinh tế xin phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Về thu tiền sử dụng đất khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định về thu tiền sử dụng đất”.

Đại diện Cty Sơn Hải cho biết: Hàng năm, Công ty đã nộp đầy đủ tiền thuế sử dụng các loại đất, nhưng Chi cục thuế TP Pleiku ban hành Thông báo nộp thuế trên 141 tỷ đồng (đã nộp), thì Cty phải nộp tiền thuế đất ở đến 2 lần, là “thuế chồng thuế”.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở TN&MT báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc

Liên quan đến nội dung kiến nghị của Cty Sơn Hải, ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Gia Lai có Văn bản số 2031/VP-CNXD “V/v xử lý đơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải liên quan đến dự án SH-Land” gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung: “Nhận được Văn bản số 131-CV/BNCTU ngày 13/5/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc chuyển đơn của công dân; Ngày 17/5/2021, trên trang thông tin điện tử báo Môi trường và Đô thị có bài viết “Thanh tra Chính phủ cần vào cuộc xác định nguồn gốc sử dụng đất của Cty Sơn Hải”. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 1. Tổng hợp toàn bộ diễn biến vụ việc liên quan đến đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần Sơn Hải, báo cáo về UBND tỉnh để báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy; 2. Kiểm tra xử lý theo thẩm quyền nội dung phản ánh của báo chí và phản hồi thông tin cho Báo Môi trường và Đô thị; 3. Thời gian thực hiện trước ngày 24/5/2021”.

Văn bản số 2031/VP-CNXD ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở TN&MT báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc liên quan đến dự án SH-Land.

Ngày 27/5, đại diện Cty Sơn Hải cho biết: Sở TN&MT tỉnh Gia Lai đến nay vẫn chưa giải quyết đúng nội dung kiến nghị của Cty Sơn Hải, mà cố tình trả lời vòng vo (đối với những nội dung mà Tổng cục Quản lý đất đai đã trả lời cho Sở TN&MT bằng nhiều văn bản), không đúng theo hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4214/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2019 “V/v thực hiện một số quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến Công ty CP Sơn Hải”; cố tình không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Văn bản số 1969/UBND-KTTH ngày 9/9/2019 “V/v dự án khu dân cư SH-Land do Công ty cổ phần Sơn Hải làm chủ đầu tư” (vì tại Văn bản 1696, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở TN&MT xử lý việc thu tiền sử dụng đấtkhi chuyển mục đích đất để đầu tư xây dựng dự án khu dân cư SH-Land do Công ty Cổ phần Sơn Hải làm chủ đầu tư “theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 4214/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

“Tới đây, nếu Sở TN&MT vẫn tiếp tục lòng vòng không giải quyết đúng nội dung kiến nghị của Cty và chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai theo Văn bản 1969, thì Cty chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương để giải quyết”, đại diện Cty Sơn Hải cho biết thêm.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Sở TNMT Gia Lai vòng vo trong việc giải quyết đơn của Cty Sơn Hải?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đắk Nông: Ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép giữa rừng
Những ngày qua, tại khu vực giáp ranh giữa xã Quảng Sơn và xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông xuất hiện tình trạng khai khoáng sản trái phép. Thậm chí, một số đối tượng ngang nhiên sử dụng cả máy xúc để đào bới ven bờ suối để tìm khoáng sản.

Tin mới