Thứ năm, 18/07/2024 02:56 (GMT+7)

Sở Y tế Vĩnh Phúc sẽ rà soát lại quy trình Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên lựa chọn nhà thầu

PV -  Thứ năm, 11/07/2024 15:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty cổ phần kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên trả lời làm rõ nội dung vì sao Công ty cổ phần xây lắp hạ tầng BLS có giá xếp thứ hai lại được phê duyệt trúng thầu.

Mới đây, Môi trường và Đô thị Việt Nam có đăng tải bài viết “Vĩnh Phúc: Vì sao Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên không lựa chọn đơn vị trúng thấu giá thấp nhất?”, nội dung ghi nhận Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên có Thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm. Có 3 đơn vị chào giá tham bao gồm: Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long, Công ty CP Xây lắp BLS và Công ty CP Xây Thác Mơ.

tm-img-alt
Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua quá trình xét chọn, Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trả giá thấp nhất sẽ thực hiện gói thầu trên. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên lại lựa chọn đơn vị trả giá thấp thứ 2. Trong Văn bản số 357/TTYT-TCHC ngày 18/6/2024 gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên giải thích: Sau khi hết thời hạn theo Thông báo số 26/TB-TTYT ngày 30/5/2024, Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long không đến thực hiện thương thảo hợp đồng mà không có lý do gì với Trung tâm.

Còn về phía Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long lại khẳng định: Trong suốt thời gian chờ đợi, Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên về việc thực hiện các nội dung tiếp theo của công tác lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm.

Liên quan vấn đề này Công ty cổ phần kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long đã có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên trả lời làm rõ nội dung vì sao Công ty cổ phần xây lắp hạ tầng BLS có giá xếp thứ hai lại được phê duyệt trúng thầu, và tại sao Công ty cổ phần kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long có giá đề xuất thấp hơn giá trúng thầu của Công ty cổ phần xây lắp hạ tầng BLS lại không trúng thầu.

Đồng thời, Công ty cổ phần kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở tài chính Vĩnh Phúc, Sở Y tế Vĩnh Phúc kiểm tra quy trình triển khai thực hiện của Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên về việc thanh lý tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên.

Lý giải cho việc vì sao Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long không nhận được bất cứ thông báo nào từ phía Trung tâm Y tế Bình Xuyên. Ông Nguyễn Tuấn Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên cho phóng viên biết: Có 1,2 đơn vị ảo địa chỉ không đúng, Trung tâm đã gửi thư bảo đảm, rồi anh em xuống tận nơi, hỏi cả Công an phường thì bảo không có địa chỉ đấy.

Sau khi Trung tâm lựa chọn đơn vị trả giá thấp thứ 2 là Công ty CP Xây lắp BLS thì các cuộc gặp để thương thảo thực hiện hợp đồng giữa hai bên đều bất thành, lý do hai bên đều có cả.

Như trong buổi thương thảo lần 2 ngày 12/6/2024, Công ty cho biết, đơn vị chỉ thực hiện những phần có trong hợp đồng như: Công ty chỉ có trách nhiệm phá dỡ, không có trách nhiệm bóc tách thép ra khỏi bê tông, không vận chuyển vật tư, vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ, xếp gọn gàng tại nơi quy định của Trung tâm…

Theo đại diện Công ty CP Xây lắp BLS, yêu cầu của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên nằm ngoài thông báo mời thầu là không đúng quy định, “chơi khó” doanh nghiệp.

Vì thế, Hội đồng thanh lý tài sản Trung tâm quyết định hủy bỏ kết quả trúng thầu của Công ty CP Xây lắp BLS và lựa chọn Công ty CP Xây Thác Mơ có giá mời thầu cao nhất 319.000.000 đồng (cao gấp 6.5 lần so với Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long).

Ngày 04/7/2024, Đại diện Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên và Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long đã có biên bản làm việc. Về phía Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên thừa nhận do sơ suất đã không công bố kết quả trúng thầu trên trang thông tin điện tử Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên để Công ty được biết. Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên cũng không điện thoại hay gửi email cho Công ty theo số điện thoại, email trên thư chào giá dẫn đến Công ty không cập nhật được kết quả trúng thầu.

Về phía Công ty CP Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long yêu cầu Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên tạm hoãn việc lựa chọn đơn vị trúng thi công gói thầu. Đồng thời, giải quyết quyền lợi hợp pháp để Công ty tiếp tục được tham gia thi công gói thầu công khai với đơn giá đã trúng thầu.

Quay trở lại với các quy trình lựa chọn tổ chức, đơn vị thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên là tài sản công, theo đó trường hợp thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc phá dỡ, hủy bỏ đối với nhà làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 10 tỷ đồng thì hình thức lựa chọn tổ chức, cá nhân tổ chức phá dỡ, hủy bỏ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; việc bán vật tư, vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ, hủy bỏ phải thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 151/2017/NĐ- CP.

Căn cứ vào thông tin trên thì Trung tâm Y tế phải thực hiện việc đăng tải thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (website: muasamcong.mpi.gov.vn) theo quy định.

Tuy nhiên, Trung tâm chỉ đăng tải thông báo lựa chọn tổ chức, đơn vị (chứ không phải thông báo mời thầu) thực hiện phá dỡ tài sản gắn liền trên đất của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên trên website trungtamytebinhxuyen.vn  và dán thông báo tại Trung tâm.

Việc đăng tải thông tin trong đấu thầu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm công, quản lý sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Theo đó, người có thẩm quyền của từng dự án phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trước những băn khoăn, thắc mắc trên PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Qua điện thoại, ông Minh giải thích: Theo 151 (Nghị định 151/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công-PV) hướng dẫn có hình thức đăng tải trên trang website và có thể dán thông báo tùy vào giá trị gói tháo dỡ. Hôm trước, anh đã làm việc với Trung tâm Đấu giá của Sở Tư pháp, nhờ để tư vấn làm thế nào cho đảm bảo tính pháp lý.

Theo thống kê, từ năm 2012, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đã đăng tải trên Trung tâm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 114 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có 112 gói thầu.

PV đã trao đổi với ông Đào Văn Đăng, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đăng trả lời: Sở Y tế đã mời đơn vị lên họp để giải quyết dứt điểm việc này. Sở cho đơn vị rà soát lại các quy trình thực hiện thanh lý tài sản theo các văn bản của Sở Tài chính, Sở Y tế và các quy định hiện hành.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Sở Y tế Vĩnh Phúc sẽ rà soát lại quy trình Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên lựa chọn nhà thầu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thương hiệu đồng hành