Chủ nhật, 24/10/2021 03:58 (GMT+7)

Sửa Luật Đất đai và nhiều luật quan trọng

MTĐT -  Thứ tư, 09/06/2021 14:59 (GMT+7)

Sửa đổi khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 để làm rõ các thời điểm liên quan đến hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất và phù hợp BLDS 2015.

Ngày 7-6, Thủ tướng ban hành Quyết định 889 về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cùng với các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến 16 luật.

Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 889, đối với Luật Đất đai 2013, Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì soạn thảo các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới:

– Sửa đổi thống nhất về các khái niệm “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”, “cổ phần, phần vốn góp chi phối” giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đất đai 2013.

Có 16 luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, trong đó có Luật đất đai.
Ảnh: HOÀNG GIANG

– Thực hiện tổng kết những khó khăn, vướng mắc đối với việc chưa quy định cách thức xác định cụ thể từng thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất. Từ đó có phương án đề xuất thích hợp sửa đổi các văn bản quy phạm để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

– Sửa đổi các văn bản quy phạm để giải quyết khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với việc không quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

– Quy định rõ về việc khẳng định các loại hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất khác với các hợp đồng được ghi nhận tại Luật Đất đai.

– Sửa đổi khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 theo hướng làm rõ các thời điểm liên quan đến hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất tương ứng với từng loại hợp đồng và phù hợp với Bộ luật Dân sự 2015.

– Quy định thống nhất về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh…

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Thứ nhất, cần bổ sung quy định trình tự, thủ tục, điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán các bất động sản không phải là nhà ở hình thành trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Thứ hai, cần quy định nguyên tắc xác lập, thực hiện hợp đồng “không trái pháp luật” (Điều 4) là không đúng với quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015.

Thứ ba, cần sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình xây dựng (không phải nhà ở) hình thành trong tương lai.

Đối với Luật Nhà ở 2014, Bộ Xây dựng cần chủ trì soạn thảo nội dung sửa đổi quy định của Luật Nhà ở 2014 theo hướng có cơ chế pháp lý phù hợp để đưa nhà ở có sẵn vào giao dịch.

Theo Yến Châu/Pháp luật TPHCM

Bạn đang đọc bài viết Sửa Luật Đất đai và nhiều luật quan trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nâng cao vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại.

Tin mới