Hà Nội, Thứ Năm Ngày 29/10/2020

Đà Nẵng thông báo thu hồi giấy phép hàng loạt sản phẩm của nhiều DN

Bình An, 14:15 28/09/2020

Ban quản lý ATTP TP Đà Nẵng cho biết, vừa thông báo thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP Unit Share Quốc tế và nhiều doanh nghiệp khác.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 551/QĐ-ATTP ngày 9/9/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với 07 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (có danh mục đính kèm) của Công ty cổ phần Unit Share Quốc tế có địa chỉ tại tầng 2, số 39 liền kề 1, khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-ATTP ngày 9/9/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dược Vương - Ích thận BM của Công ty TNHH thương mại dược quốc tế Beemax Pharma; Căn cứ Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-ATTP ngày 14/9/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với 7 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Cổ phần Dược-Thiết bị Y tế Âu Mỹ có địa chỉ tại số 39 liền kề 1, khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thông báo 15 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được Cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm như sau:

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dược Vương-Ích thận BM của Công ty TNHH thương mại dược quốc tế Beemax Pharma, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7466/2018/ĐKSP;

Ban quản lý ATTP TP Đà Nẵng vừa thông báo thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của 15 sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Ảnh minh họa.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NOBEL VISION ®-MAXIMUM SUPPORT IN NORMAL VISION của Công ty cổ phần Unit Share Quốc tế, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 39/2020/ĐKSP ngày 02/01/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NOBEL LADY ®-ENHANCE HEALTH & BEAUTY của Công ty cổ phần Unit Share Quốc tế, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 38/2020/ĐKSP ngày 02/01/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NOBEL JOINT®-SUPPORT JOINT & CARTILAGE HEALTH của Công ty cổ phần Unit Share Quốc tế, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4992/2020/ĐKSP ngày 04/6/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NOBEL GINKO®-GREATER SUPPORT FOR YOUR MIND của Công ty cổ phần Unit Share Quốc tế, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5098/2020/ĐKSP ngày 08/6/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NOBEL MERY®-NUTRIENTS FOR MUM AND BABY của Công ty cổ phần Unit Share Quốc tế, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5097/2020/ĐKSP ngày 08/6/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NOBEL LIVER®-MAINTAIN HEALTHY LIVER FUNCTION của Công ty cổ phần Unit Share Quốc tế, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5687/2020/ĐKSP ngày 22/6/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NOBEL HERO®-REPRODUCTION HEALTH FOR MEN của Công ty cổ phần Unit Share Quốc tế, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6879/2020/ĐKSP ngày 26/7/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe OSCAR VISION ®-MAXIMUM SUPPORT IN NORMAL VISION của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Âu Mỹ, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 36/2020/ĐKSP ngày 02/01/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe OSCAR LADY®- ENHANCE HEALTH & BEAUTY của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Âu Mỹ, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 37/2020/ĐKSP ngày 02/01/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe OSCAR JOINT®-SUPPORT JOINT & CARTILAGE HEALTH của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Âu Mỹ, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5114/2020/ĐKSP ngày 09/6/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe OSCAR GINKO®-GREATER SUPPORT FOR YOUR MIND của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Âu Mỹ, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5317/2020/ĐKSP ngày 12/6/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe OSCAR MERY®-NUTRIENTS FOR MUM AND BABY của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Âu Mỹ, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4153/2020/ĐKSP ngày 12/5/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe OSCAR LIVER®-MAINTAIN HEALTHY LIVER FUNCTION của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Âu Mỹ, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5096/2020/ĐKSP ngày 08/6/2020;

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe OSCAR HERO®-REPRODUCTION HEALTH FOR MEN của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Âu Mỹ, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7502/2020/ĐKSP ngày 11/8/2020.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng thông báo thu hồi giấy phép hàng loạt sản phẩm của nhiều DN tại chuyên mục Sức khỏe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Sức khỏe