Hà Nội, Thứ Ba Ngày 24/11/2020

Hà Nội bổ sung hơn 3,5 tỷ đồng xét nghiệm sàng lọc Covid-19

K.A, 10:29 13/03/2020

UBND thành phố Hà Nội đã quyết định bổ sung kinh phí xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho các trường hợp được cách ly tập trung trước khi bàn giao về cách ly tại địa phương

Theo đó, số tiền được bổ sung là hơn 3,5 tỷ đồng đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố, bao gồm: Chi phí mua vật tư để lấy mẫu xét nghiệm; chi phí mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố thực hiện xét nghiệm; chi phí thuê các đơn vị khác thực hiện xét nghiệm (các đơn vị đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19).

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao để xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyên môn, danh mục và số lượng, đơn giá mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố;

Hà Nội bổ sung hơn 3,5 tỷ đồng xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Đồng thời, lựa chọn các đơn vị được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 để thực hiện xét nghiệm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; lập và phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho các trường hợp được cách ly tập trung trước khi bàn giao về cách ly tại địa phương theo đúng các chế độ, định mức hiện hành đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, đúng giá cả thị trường, giao dự toán cho đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.

UBND Thành phố giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao để xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đúng quy trình, thủ tục, chế độ quy định; sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế độ và thanh quyến toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tổ chức thực hiện cách ly triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc Covid-19; phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã và các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố đúng quy định.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội bổ sung hơn 3,5 tỷ đồng xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại chuyên mục Sức khỏe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Sức khỏe