Thứ tư, 17/07/2024 21:34 (GMT+7)
Luxor - đô thị di sản của Ai Cập
Hàng ngàn năm đã trôi qua, bao nhiêu thế hệ dân cư đã sinh sống ở đây và góp phần gìn giữ đền đài lăng mộ, và như một quy luật, cuộc sống hiện tại tiếp tục ngay bên cạnh, bên trên di tích lịch sử, không loại trừ nhau mà cùng nhau tồn tại và phát triển.

Thương hiệu đồng hành