Thứ năm, 21/10/2021 19:48 (GMT+7)
“Cõi riêng” của chè B’Lao
Từ khi người Pháp hoàn thành con đường QL 20 năm 1930, nối liền từ Dầu Dây đến Đà Lạt để tiện việc nối liền với Sài Gòn là lúc họ bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng cây chè – một loại cây công nghiệp.