Hà Nội, Thứ Năm Ngày 15/04/2021
Việc đưa ra các giải pháp nhằm chặn đứng cơn sốt đất cần hết sức cân nhắc bởi nó rất dễ gây tổn hại đến sự hào hứng của nền kinh tế và những giao dịch hợp pháp trên thị trường bất động sản.
1 2 3 4 5 ... 49