Thứ sáu, 03/02/2023 14:12 (GMT+7)
Những bến đò 3 không
Nhiều bến đò 3 không: "Không phép; không đăng ký đăng kiểm và không áo phao, thiết bị an toàn cho người đi đò" trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn lén lút hoạt động.