Thứ sáu, 24/03/2023 06:12 (GMT+7)
Bình Thuận: Lan tỏa “sống xanh”
Từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” ở những địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, nhiều mô hình sống xanh trong cộng đồng đang được nhân rộng.