Thứ năm, 07/12/2023 16:12 (GMT+7)
Việt Nam và Cu Ba hợp tác quản lý tài nguyên nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Việt Nam và Cơ quan Tài nguyên nước quốc gia Cuba đang phối hợp thực hiện nghiên cứu hiện trạng nguồn nước mặt và dự báo xâm nhập mặn tại lưu vực sông Cauto, làm cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường sản xuất