Thứ năm, 23/03/2023 18:02 (GMT+7)
Chung cư cũ - một góc nhìn xã hội
Với sự ra đời của Nghị định 69/2021/NĐ-CP, một lần nữa Chính phủ khẳng định quyết tâm thực hiện thành công chủ trương cải tạo chung cư cũ của Nhà nước đã đề ra (nhưng chưa hiệu quả) từ hơn 30 năm nay