Thứ bảy, 03/12/2022 13:05 (GMT+7)
Ở nơi tạm cư cũng phải được “an cư”
Hiện nay, nhiều khu nhà tạm cư đã dần xuống cấp, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho cư dân sinh sống tại đây. Để người dân yên tâm sinh sống trong thời gian chờ đợi cải tạo, xây dựng lại chung cư, rất cần sự quan tâm đúng mức của các cơ quan chức năng.
"Đời mới" cho chung cư cũ
Nhiều năm qua, việc cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ đã được thành phố Hà Nội đặt ra. Tuy nhiên, đến nay, mới có 19 chung cư cũ hoàn tất việc cải tạo, xây dựng lại, chiếm tỷ lệ khoảng 1,2% số chung cư cũ.