Thứ sáu, 24/03/2023 00:00 (GMT+7)
Đề xuất giải pháp phát triển đô thị Cần Thơ bền vững
Mới đây, tại Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp tổ chức phi chính phủ Friedrich Naumann Việt Nam (FNF), Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (BĐKH) - Trường Đại học Cần Thơ, tổ chức hội thảo Phát triển đô thị bền vững thích ứng BĐKH.