Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/10/2019
Phải nói rằng, hình ảnh của những chiến sĩ cảnh sát giao thông trong lòng người dân cho đến nay phần xấu nhiều hơn phần tốt, bởi lẽ, có quá nhiều sự vi phạm trong công tác chuyên môn của một bộ phận.
Công việc của các chiến sĩ cảnh sát giao thông vốn rất nhạy cảm. Cũng giống như những ngành nghề khác, họ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và những rủi ro, có khi nguy hiểm đến tính mạng.
1 ... 2