Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 24/01/2020
Đây là cầu dây văng có chiều dài 5,4km vượt qua ngã ba sông Bạch Đằng, sông Cấm do Việt Nam tự thiết kế, thi công và giám sát.