Thứ năm, 07/12/2023 18:05 (GMT+7)
Hi Green - Đổi rác nhựa lấy cây xanh, bảo vệ môi trường
Hi Green - Đổi rác nhựa lấy cây xanh là một trong hàng loạt những hoạt động bảo vệ môi trường mà N.H.O phối hợp với cư dân và các cơ quan ban ngành trong nhiều năm nay để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường cũng như khuyến khích lối sống bền vững.