Thứ bảy, 01/10/2022 06:14 (GMT+7)
Ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng
Nhiều dự án tại Hà Nội tuy đã được phê duyệt quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bàn giao “đất sạch” nhưng chậm triển khai đang làm lãng phí tài nguyên. Việc khai thác, sử dụng những không gian này một cách linh hoạt có thể đem đến nguồn lợi lớn cho cộng đồng