Thứ tư, 06/12/2023 21:09 (GMT+7)
Yên Bái nâng cao chất lượng nước sinh hoạt nông thôn
Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh ở Yên Bái đạt 98%; đến năm 2030, đạt 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 50% dân số nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt quy chuẩn.