Thứ tư, 18/05/2022 03:22 (GMT+7)
Tái chế sử dụng chất thải
Để hạn chế, giảm thiểu lượng chất thải thải ra môi trường, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ môi trường bằng việc thu gom, tái chế sử dụng chất thải.
Mua sắm không dùng túi ni lông
Lượng chất thải từ chai nhựa hay túi ni lông được tính đủ để phủ kín gấp bốn lần diện tích bề mặt Trái đất và trong đó có khoảng 13 triệu tấn rác được thải ra đại dương, gây ô nhiễm môi trường