Hà Nội, Thứ Ba Ngày 11/08/2020
Có những con người "bình thường" mà vĩ đại, những con người không tuổi không tên trong cuộc sống đời thường nhưng lại là những con người đáng quý, đáng trân trọng.