Thứ hai, 06/02/2023 09:49 (GMT+7)
Xác định 11 chỉ tiêu cụ thể về Hệ thống đô thị, hình thái đô thị và liên kết đô thị
Chính phủ đã cụ thể hóa bằng 5 nhiệm vụ chủ yếu và 33 nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết 06, trong đó nhiệm vụ chủ yếu là thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.