Hà Nội, Thứ Hai Ngày 12/04/2021
UBND TP.HCM vừa yêu cầu UBND các quận-huyện từ nay đến cuối năm 2019 phải đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ theo lộ trình đến năm 2020, giai đoạn 2021-2025.