Thứ sáu, 02/06/2023 15:47 (GMT+7)
Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 9/2022?
Từ ngày 1/9/2022, khi gửi hàng trên xe khách, người gửi bắt buộc phải cung cấp ít nhất 5 thông tin sau cho nhà xe, lái xe, nhân viên phục vụ (nếu có): Tên hàng hóa; Họ và tên; Địa chỉ; Số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân; ....
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam (Bài 2)
Từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới mở cửa phát triển đất nước đến nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề làm thế nào để không chỉ phát triển mà phải là phát triển bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn là một xu hướng của phát triển bền vững.