Thứ sáu, 01/07/2022 08:41 (GMT+7)
3 thay đổi trong chiến lược chống dịch
Xét nghiệm gộp mẫu nhiều hơn; có phương án cách ly đối với tùy từng đối tượng trẻ em và giải tỏa hàng hóa từ khu vực có dịch là 3 điểm mới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.