Thứ ba, 03/10/2023 23:38 (GMT+7)
Phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp nào?
Cụ thể là trường hợp khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập, vậy nhà đầu tư được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận khi thực hiện dự án có cần thực hiện chủ trương chuyển đổi đất lúa (trên 10 ha) để thực hiện dự án nữa hay không?
Quy định đối với đất giao không đúng thẩm quyền?
Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho UBND các cấp. Trong đó, UBND cấp xã chỉ có quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.