Hà Nội, Thứ Ba Ngày 29/09/2020
Nhiều địa phương đang thực hiện giải pháp tăng nguồn thu ngân sách từ thu tiền sử dụng đất. Phương thức chính là chính quyền lên quy hoạch, thu hồi đất, chuyển nhượng cho doanh nghiệp