Thứ tư, 04/10/2023 01:06 (GMT+7)
Ra mắt Liên minh Blockchain Việt Nam
Liên minh Blockchain Việt Nam trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam tự đặt ra sứ mệnh kết nối cộng đồng và tư vấn, tham mưu cho các cơ quan quản lý xây dựng chính sách, khung pháp lý về Blockchain, tài sản số, tiền số.
Bảo tàng chuyển mình thời công nghệ số
Những khái niệm công nghệ hiện đại tưởng chỉ tồn tại ở những quốc gia phát triển như “số hóa 3D”, “thực tế ảo tăng cường”... dần trở nên quen thuộc với công chúng đam mê khám phá bảo tàng trong nước.