Thứ tư, 07/06/2023 02:58 (GMT+7)
Hướng đến nền công nghiệp xanh
Từ "cái nôi" của công nghiệp cả nước, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, công nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế - xã hội Đồng Nai và đang đòi hỏi những bước chuyển mình, hướng đến phát triển xanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Thúc đẩy thí điểm các mô hình công nghiệp xanh
Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương được xây dựng nhằm đưa ra lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường của ngành, tập trung vào các nội dung hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương...
Đồng Nai hướng đến xây dựng công nghiệp xanh
Theo ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, vấn đề bảo vệ môi trường luôn được tỉnh quan tâm để hướng tới phát triển ngành công nghiệp xanh. Tỉnh ưu tiên chọn các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.