Thứ bảy, 20/07/2024 05:09 (GMT+7)
Đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP. Hà Nội
Việt Nam trải qua hơn 30 năm đổi mới về kinh tế đã giúp đất nước khẳng định vị trí của mình trên thương trường quốc tế, cũng như sự phát triển vượt bậc của kinh tế - xã hội, nhu cầu sinh hoạt của con người ngày càng tăng cao và luôn được đáp ứng kịp thời.

Thương hiệu đồng hành