Thứ năm, 07/12/2023 17:23 (GMT+7)
Hơi thở Tây Nguyên
Tây Nguyên đã không còn hoang sơ vụng dại như hình dung qua sách vở nữa. Tây Nguyên giờ đã đổi thay quá nhiều.