Thứ sáu, 22/10/2021 04:51 (GMT+7)
Đắk Nông: Kỷ luật 3 cán bộ ngành Tòa án
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông vừa tiến hành kỳ họp thứ 7 năm 2021. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cán bộ trong ngành Tòa án của Đắk Nông