Thứ sáu, 29/10/2021 04:16 (GMT+7)
Hết thời nộp phạt để công trình tồn tại?
Từ ngày 15-1-2018, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP đã thay thế cho Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.
Đề xuất sửa Luật Đất đai năm 2013
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đưa ra một loạt đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013, nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp...
Lợi bất cập hại
Nhiều địa phương đang thực hiện giải pháp tăng nguồn thu ngân sách từ thu tiền sử dụng đất. Phương thức chính là chính quyền lên quy hoạch, thu hồi đất, chuyển nhượng cho doanh nghiệp