Thứ tư, 10/08/2022 19:04 (GMT+7)
Rừng Tây Nguyên đang mất dần
Theo kết quả công bố hiện trạng năm 2019, 5 tỉnh Tây Nguyên có tổng hơn 3,2 triệu ha đất lâm nghiệp, trong đó, diện tích có rừng là hơn 2,5 triệu ha.
Rừng Tây Nguyên đang suy kiệt
Theo kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2019, toàn khu vực Tây Nguyên có hơn 3,2 triệu ha đất lâm nghiệp, trong đó, diện tích có rừng là hơn 2,5 triệu ha.