Thứ năm, 18/08/2022 14:45 (GMT+7)
Đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế Vân Phong
Đến nay, Khu kinh tế Vân Phong đã thu hút 155 dự án đầu tư, trong đó có 125 dự án trong nước và 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài; tổng vốn đăng ký khoảng 4,2 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư nước ngoài khoảng hơn 2,9 tỷ USD.