Thứ tư, 29/09/2021 04:51 (GMT+7)
Đồng Tháp sẵn sàng cho Ngày bầu cử
Các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử (ĐBQH) khóa XV, đại biểu (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang được tích cực hoàn chỉnh, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.