Thứ bảy, 16/10/2021 09:52 (GMT+7)
Hà Nội tháo gỡ vướng mắc tu bổ di tích
Sở VHTT Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Kế hoạch của UBND TP về khắc phục tồn tại, hạn chế, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích văn hóa, quản lý lễ hội trên địa bàn.
Tăng cường quản lý bảo vệ, tu bổ di tích
Bộ VHTTDL yêu cầu các Sở VHTTDL/Sở VHTT tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tu bổ di tích đảm bảo tuân thủ quy định